Üzleti feltételek

Az eMarkest Kft. általános üzleti feltételei, a társaság azonosítója: 24272973, székhelye Domažlická 1232/3, 130 00, Praha 3

1. Preambulum

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a www.proerecta.hu internetes áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak, amelyet az eMarkest Kft. működtet,  cégjegyzékszáma:  24272973, székhelye: Domažlická 1232/3, 130 00, Praha 3 és amelyet a Prágai Városi Bíróság által vezetett üzleti regiszterben jegyeztek be, C szakasz, 199579 betét alatt.

Ezek az ÁSZF szabályozzák a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatot áruértékesítés terén az eMarkest Kft. , cégjegyzékszáma 24272973, székhelye Domažlická 1232/3, 130 00, Praha 3 és amelyet a Prágai Városi Bíróság által vezetett üzleti regiszterben jegyeztek be, C szakasz, 199579 betét alatt (a továbbiakban „Eladó”) és üzleti partnerei (a továbbiakban „Vevő”) között.

Minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban köttetik. A Vevő a megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy megismerkedett ezekkel a üzleti feltételekkel, amelyeknek a panasztételi eljárás szerves részét képezi, és egyetért velük.

A Vevő értesítést kap ezekről az üzleti feltételekről és lehetősége van megismerni ezeket a feltételeket még a megrendelés előtt.

2. Fogalommeghatározások

1. Eladó

Az Eladó az eMarkest Kft. , cégjegyzékszáma 24272973, székhelye Domažlická 1232/3, 130 00, Praha 3 és amelyet a Prágai Városi Bíróság által vezetett üzleti regiszterben jegyeztek be, C szakasz, 199579 betét alatt

2. Vevő

A Vevő fogyasztó vagy üzletember. A fogyasztó olyan természetes személy, aki az Eladóval kötött vételi szerződés megkötésekor és teljesítésében nem a saját üzleti vagy más kereskedelmi tevékenységének keretében, illetve szakmája független gyakorlásának keretében jár el.

A fogyasztó az üzleti kapcsolatok megkezdésekor az Eladónak csupán a megrendelés zavartalan végrehajtásához szükséges kapcsolattartási adatait, vagy esetleg az általa a vásárlási dokumentumokban feltüntetni kívánt adatait adja meg. Az Eladónak a fogyasztóval fennálló a jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyait a Tt. 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a Tt. 634/1992 sz. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mint az érvényes, mint a kapcsolódó vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

A vállakozó a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett személy (elsősorban kereskedelmi társaság), működési engedély alapján üzleti tevékenységet folytató személy (a kereskedési nyilvántartásban bejegyzett kereskedő), olyan személy, aki a működési  engedélytől eltérő, más külön jogszabály alapján folytat tevékenységet (ide tartoznak pl. a szabadúszó szakmák mint az ügyvédség, stb.), valamint a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, külön jogszabály alapján nyilvántartásba bejegyzett személy. 

Az a jogviszony az Eladó és az olyan Vevő között, aki vállalkozó, amely ebben az ÁSZF-ben, sem az Eladó és a Vevő között létrejött szerződésben kifejezetten nem szabályozott, a Tt. 513/1995 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv mint az érvényes, mint a kapcsolódó vonatkozó rendelkezései hatálya alá tartoznak. Az Eladó és a Vevő között létrejött egyéni szerződés fölötte áll a Szerződési Feltételeknek.   

3. Fogyasztói szerződés

A Polgári Törvénykönyv szerinti vásárlási, műről szóló, vagy egyéb szerződések, amennyiben a szerződő felek egyrészt a fogyasztó, másrészt pedig a szállító, illetve az Eladó.

3. Személyes adatok feldolgozása

A Vevő személyes adatainak kezelését a Tt. 101/2000 sz. A személyes adatok védelméről szóló, későbbiekben módosított és egyéb hatályos jogszabályok alapján szabályozza a Cseh Köztársaság területén. A Vevő szabad elhatározása szerint (a Megrendelem gomb megnyomásával) jelzi, hogy tudomása van a fenti tényekről, és beleegyezik e személyes adatainak további feldolgozásába az internetes áruház üzemeltetője ületi tevékenységének céljaira. A személyes adatok megadása önkéntes, joga van az adatokhoz való hozzáférésre, és a törvény által előírt mértékben megilleti Önt a jogi védelem. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését írásban. A személyes adatok teljes körűen védettek a visszaélésekkel szemben. Az adatok megőrzésre kerülnek és harmadik féltől származó alkalmazásokban nem kerülnek megosztásra.

Ennek az internetes áruháznak az üzemeltetője adminisztrátora  és ugyanakkor a fent említett törvény értelmében a személyes adatok feldolgozója. Ez a webhely tartalmazza az üzemeltető érvényes letéti azonosító adatait és egy frissített kapcsolattartó listát a Vevőkhöz való kapcsolattartáshoz. Az eMarkest Kft. szerepel a Személyi Adatvédelmi Hivatal Ügyintézői nyilvántartásában a 00045303 regisztrációs szám alatt 2010.01.01. regisztrációs dátummal.  A megadott személyes adatokat az Eladó / Üzemeltető a feldolgozáson túl csak a Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben az alábbiakban meghatározott feltételek mellett használhatja fel.

A Vevő a fenti személyes adatok megadásával és a megerősítő ikonra való kattintással önként beleegyezik abba, hogy a megadott adatok olyan mértékben, amilyenben a konkrét esetben kitöltötte őket, illetve a vételi szerződés alapján vagy az üzemeltető honlapjának böngészése közben szereztek meg róla, az üzemeltető által feldolgozásra kerüljenek, akinek adatai ezen Szerződési Feltételek Preambulumában vannak feltüntetve, valamint a rendszergazda a szolgáltatásainak és termékeinek felkínálása céljából, a rendszergazda tevékenységéről szóló információk elküldése céljából, többek között elektronikus úton is (különösen e-mail, SMS, telemarketing) a Tt. 480/2004 sz. törvény alapján, ezen hozzájárulás visszavonásáig (pl. e-mail üzenet elküldésével az:  info@proerecta.hu címre).

A fenti személyes adatok feldolgozásával az adatkezelő harmadik személyt is megbízhat mint feldolgozót. A rendszergazda ezúton tájékoztatja az érintettet, és kifejezetten a tudomására hozza a Tt. 101/2000 sz., A személyes adatok védelméről szóló törvényből eredő jogait, különösen azt, hogy a személyes adatok megadása a rendszergazdának önkéntes, hogy az adatok tulajdonosának joga van a hozzáférésükre, jogosult a fent említett beleegyezést bármikor írásban visszavonni a rendszergazda  címén és jogában áll a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz fordulni jogainak megsértése esetén,  és megfelelő jogorvoslatot kérni, például, hogy a rendszergazda tartózkodjon az ilyen magatartástól, a kialakult helyzet megszüntetése, bocsánatkérés, a személyes adatok kijavítása, kiegészítése, blokkolása, felszámolása, pénzbeli kártérítés megfizetése, valamint ezen törvény 11. és 21. §-ból eredő egyéb jogokat felhasználni.

Amennyiben a Vevő az Üzemeltető vagy az Eladó által feldolgozott személyes adatokat kívánja kijavítani, kérheti ezt az info@proerecta.hu e-mail címen vagy az Üzemeltető vagy Eladó fentebb  említett postai címén.

4. Megrendelés és a Szerződés megkötése

A Vevő jogosult az áru megrendelésére az Eladónál az internetes áruház rendelési rendszerén keresztül, vagy telefonon. A vásárlási szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a kínált termékek elhelyezése az Eladó által a weboldalon, a vásárlási szerződés a megrendelés elküldésével jön létre, vagy a fogyasztó telefonon történő megrendelésével és a megrendelésnek az Eladó általi elfogadásával. Erről az elfogadásról az Eladó azonnal értesíti a Vevőt egy tájékoztató e-mailben a megadott e-mail címre elküldve, ez a visszaigazolás azonban nincs hatással a Szerződés létrejöttére.

Az így létrejött Szerződés (beleértve az egyeztetett árat) csak a felek megállapodása alapján vagy jogi okokból megváltoztatható vagy törölhető. Ezek az ÁSZF cseh nyelven íródtak, és a vásárlási szerződés is csak cseh nyelven köthető meg.  Az a fogyasztó, aki állandó lakhellyel rendelkezik az Európai Unió valamely tagállamában a Cseh Köztársaság területén kívül, vagy aki az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára a Cseh Köztársaság területén kívül, a megrendelés megerősítésével hozzájárul a cseh nyelvű vásárlási szerződés megkötéséhez. A vásárlási szerződés megkötése után nincs lehetőség megállapítani, hogy történtek-e hibák az adatok feldolgozása során a megrendelés leadása előtt, vagy a hibák kijavítására. A megkötött vásárlási szerződést az Eladó archiválja, és az Ügyfél kérésére az aláírásától számított 2 éven belül elérhető.

5. Ár és fizetés

Az eladó által kínált ajánlat az árral együtt szerződéses, végleges, mindig naprakész és érvényes, az Eladó webáruházára vonatkozó ajánlatának időtartama alatt. A szállítási költségeket a „Szállítási határidő és szállítási feltételek” alatt találja meg.

A kommunikációs eszközök használatának költségeit a Vevő viseli. A végső kiszámított ár a kitöltés után már szerepel a megrendelőlapon, beleértve a szállítást is. Az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés megkötésekor érvényes ár a vevő által az áru megrendelésének időpontjában érvényes ár. Az Eladó és a Vevő közötti vásárlási Szerződésen alapuló adó okmány egyben szállítólevélként is szolgál. A Vevő az árut alapvetően csak a teljes összeg lefizetése után veheti át, hacsak másképp nem állapodtak meg. Abban az esetben, ha a Vevő a fizetést teljesíti, és az Eladó ezt követően nem tudja biztosítani az áru szállítását, az Eladó köteles haladéktalanul visszaadni a Vevő teljesítményét a megállapodás szerinti módon. Az elköltött pénzeszközök megtérítésének határideje a választott visszatérítési módtól függ, de nem haladhatja meg a lehetetlenség fennállásától számított 30 napot. Az áru a teljes összeg megfizetéséig az Eladó tulajdona marad.

Az eladó elfogadja a következő fizetési módokat:

Fizetés banki átutalással előre

Fizetés készpénzben átvételkor (utánvéttel)

Fizetés online a PayU-n keresztül

6. Szállítási határidő és szállítási feltételek

Az Eladó teljesíti az áru átadását ezen áru Vevőnek való átadásával, vagy az első fuvarozónak való átadásával, ezáltal átadva a Vevőnek az áru károsodásának kockázatát. A termék elérhetőségét mindig részletesen ismertetjük a terméknél. A szállítási idő a termék elérhetőségétől, fizetési feltételeitől és a szállítási feltételektől, és legfeljebb 7 napot tesz ki. Normál esetben a teljes vételár kifizetésétől számított 1 munkanapon belül küldjük el az árut. A szállítási határidőt mindig a megrendelést megerősítő e-mail tartalmazza. A szállítmány a vásárolt áru beszerelését nem tartalmazza. A küldeménnyel együtt a Vevő az adó okmányt/számlát is kézhez kapja. A szállítási határidő annál az árunál, amelyet a Vevő átvételkor készpénzben fizet ki, azaz utánvéttel, ezen ÁSZF IV. cikkelye szerinti vásárlási szerződés hatálybalépésének napján kezdődik.

Abban az esetben, ha a Vevő más fizetési módot választott, mint az áru kézhezvételét követően, akkor a szállítási határidő csak a teljes vételár kifizetése után kezdődik, vagyis amikor az adott összeg az Eladó számláján jóváírásra került.

Az Eladó a következő szállítási feltételeket fogadja el: A vásárlástól számított 60 napon belül ingyenes árucserét biztosítunk, miközben ezen árucsere keretében az árut 3 alkalommal elküldheti a Vevőnek, akár egy új méretű áru vagy egy másik termék elküldésével. Abban az esetben, ha 60 napon belül visszaküldi az árut a Vevő az Eladó részére, az Eladó állja a postaköltséget.

7. Garancia és szerviz

A fogyasztási cikkek értékesítése során a garanciaidő 24 hónap; élelmiszeráruk értékesítése esetén a garancia időtartama nyolc nap, a takarmány értékesítésénél három hét és az állatok értékesítésénél hat hét. Ha az értékesítendő árun, a csomagolásán vagy a csatolt utasításokon a különleges törvényi előírásoknak megfelelően van megjelölve a jótállási időtartam, a garanciaidő ezen időszak elteltével  lejár. A jótállás nem vonatkozik a szokásos használatból eredő kopásra. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében a jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árat megállapították. Ha használt dologról van szó,  az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek megfelelnek a felhasználási foknak vagy a kopásnak, amelyekkel az áru rendelkezett a Vevő általi átvételkor. A Cseh Köztársaság érvényes jogrendjével összhangban az olyan Vevő számára, aki vállalkozó és az árut kereskedés céljára vásárolja, nincs garancia az árura az Eladó általános felelősségén túl az átadáskor észlelt hibákra.

8. Panaszkezelési eljárás

A jótállás időtartama alatt bekövetkező hiba esetén a vevő a hiba jellegétől függően a jótállás alkalmazása során a következő jogokat élvezheti: eltávolítható hiba esetén:  a) a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő eltávolításának jogát b) a hibás áru vagy a hibás rész cseréjének jogát, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem aránytalan c) ha az a) és b) pontban leírt eljárások nem lehetségesek, jogosult a vételárra vonatkozó ésszerű engedményre vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra helyrehozhatatlan hiba esetén: a) a hibás áru cseréjének vagy a vásárlási szerződéstől való elállás jogát helyrehozható hiba esetén, ha a Vevő nem tudja a hiba javítás utáni újbóli megjelenése miatt (azaz az árura ugyanazon hiba miatt 3x tettek panaszt) vagy nagyobb mennyiségű hiba esetén rendesen használni a.) a hibás áru cseréjére való jogát vagy a vásárlási szerződéstől való elállás jogát ha egyéb eltávolíthatatlan hibáról van szó és ha a fogyasztó nem követeli meg az áru cseréjét: a.) jogosult a vételárra vonatkozó ésszerű engedményre vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra.

Panaszt az Eladó minden telephelyén lehet tenni. A panaszok nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a hiba vagy kár bizonyíthatóan nem megfelelő használattal keletkezett, ellentétben a használati utasítással vagy a Vevő egyéb helytelen magatartásával, bizonyíthatóan nem megengedett beavatkozással, azokra a hibákra, amelyek a fogyasztási cikkek megszokott kopásából erednek, meghatározott időtartamú használat mellett különleges törvényi előírásoknak megfelelően, amennyiben az ilyen reklamációt az említett határidő lejárta után alkalmazzák, a természeti katasztrófák által okozott hibákra.

9. A szerződés felmondása

A Vásárlási Szerződés távolsági kommunikáció útján történő megkötésének jellege miatt a Vevő, aki fogyasztó, az áru átvételétől számított 60 napon belül szankció nélkül elállhat ettől a szerződéstől. Ezenkívül a Vevő, aki fogyasztó, a Tt. 40/164 sz. törvény-Polgári Törvénykönyv 53. § (7) és (8) rendelkezéseinek megfelelően a Szerződéstől való elállásra jogosult. A fentiek nem vonatkoznak a Vevőre, aki vállalkozó, és üzleti tevékenységével kapcsolatban köti meg a Vásárlási Szerződést. A fent említett elállás esetén az Eladó a vételárat a Vevő bankszámlájára továbbítja, amelyet a Vevő erre a célra az Eladóval megoszt.

Az Eladónak joga van elállni a Szerződéstől abban az esetben, ha a Vevő a vételár teljes összegét a vásárlási szerződés megkötésének dátumától számított 30 napon belül nem fizeti meg.

10. Záró rendelkezések

A Vevő lehetővé teszi az Eladó számára, hogy teljesítse a kötelezettségeit az Ajánlat / Szerződés alapján, és ehhez minden szükséges együttműködést kifejt. A Vevő vállalja, hogy az Eladó által viselt összes költséget az emlékeztetők és a követelések behajtásához kapcsolódó költségek terhét viseli. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Szerződésből származó követelését harmadik félre ruházni. A Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót azonosítási adatainak megváltoztatásáról a változás időpontjától számított 5 munkanapon belül. A felek vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy rendezzék vagy rendezzék a Szerződésből és / vagy a ÁSZF-ből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat.

A szerződő felek kölcsönös kötelezettségeit a Cseh Köztársaság jogszabályai, különösen a Tt.  40/1964 sz. törvény, a módosított Polgári Törvénykönyv szabályozza. A nemzetközi elemekkel való szerződéskötés céljából a III. Cikknek megfelelően. az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2008. június 17-én (Róma I.) elfogadott, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008 / EK rendelet szerint a vásárlási szerződésre és az ÁSZF-re alkalmazandó jog a cseh jog, kivéve a „Nemzetközi áruk értékesítésére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény” alkalmazását. Ez a választás nem érinti a Róma I. VI. cikkét, amely a fogyasztói szerződésekre vonatkozik.

Ha a Szerződés bármely rendelkezése és / vagy a ÁSZF érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az a Szerződés és / vagy a ÁSZF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és érvényesíthetőségét (a törvény által megengedett legteljesebb mértékben) nem érinti. Ilyen esetekben a Szerződő Felek vállalják, hogy érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítenek, amelynek a lehető legmagasabb mértékben ugyanaz a jelentése és jogszerű érvényessége és hatása, amilyen volt azon rendelkezés szándéka, amit helyettesíteni kell. Jogi óvatosságból ezzel a a nemzetközi elemekkel rendelkező szerződéseknél a szerződő felek kijelentik, hogy bármilyen vita esetén (kivéve azokat a vitákat, amelyekre a választottbíró kizárólagos joghatóságát adták és / vagy ezzel összefüggésben) vagy olyan esetekben, amikor a bíróság végső határozatával megállapítható, hogy az ÁSZF ezen cikkelye értelmében a választottbíró nem rendelkezik hatáskörrel, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001 / EK tanácsi rendelet 23. cikkének megfelelően, tárgyalásokat folytat a Városi Bíróság kizárólagos joghatóságáról a Szerződésből és / vagy a ÁSZF-ből eredő minden és / vagy jövőbeni jogviták eldöntésében.

Ezenkívül a szerződő felek a Szerződéssel és a ÁSZF-el kapcsolatos minden vitás kérdésben megállapítják (kivéve azokat a vitákat, amelyekre a választottbíró kizárólagos joghatóságát adták és / vagy ezzel összefüggésben), hogy az a városi bíróság kizárólagos hatásköre. Ezek az ÁSZF 2015. április 1-én lépnek hatályba, valamint az Eladó weboldalán is elérhetők. Ezeket az ÁSZF-t az Eladó jogosult bármikor megváltoztatni. Az ÁSZF-k ezután hatályukat vesztik és hatályosak a későbbi ÁSZF hatálybalépésének időpontjától.

Prague, 18.06.2019      

Köszönjük jelentkezését!

Kollegáink miharabb felveszik önnel a kapcsolato!